Voorkom relaps na een beugel

Ik zie steeds vaker volwassenen met een beugel. Super natuurlijk, we worden allemaal blij van een mooie glimlach! Vaak wordt de beugel aangemeten in verband met een open- of overbeet. Wat veel mensen niet weten is dat zo’n afwijkende gebitsstand niet vanzelf ontstaat.

Een open- of overbeet hangt meestal samen met een afwijkende tongligging in rust, bij spreken en slikken. De tong is een zeer sterke spier en wanneer de functie van de tong niet goed is drukt de tong elke keer dat je praat of slikt ( en dat doe je zo’n 2 keer per minuut!) tegen de tanden of zelfs tussen de tanden door. De beugel zal je tanden prachtig op een rij krijgen. Maar wanneer je niet ook de afwijkende functie van de tong aanpakt, zullen de tanden – wanneer de beugel eruit is – weer terug wandelen naar hun oude positie.

Wat is een goede tongpositie?

In rust: de tong ligt bovenin de mond, met de tongpunt net achter de boventanden en de zijkanten van de tong binnen de kiezen van de bovenkaak. De hele tong ligt zo tegen het gehemelte aan. De lippen zijn in rust altijd gesloten!

Bij spreken: er zijn 6 (of 7 als je de /r/ met de tongpunt zegt) klanken die je hoort te maken met de tongpunt áchter de boventanden. Dat zijn de /l/, /n/, /t/, /d/ /s/ en /z/.

Bij slikken: vanuit de rustpositie wordt de tong steviger aangezogen tegen het gehemelte. Daardoor wordt wat er op de tong ligt naar achteren verplaatst en dat wordt vervolgens doorgeslikt, terwijl de tong verder niet van plaats verandert.

Dus, heb jij een beugel? Doe jezelf een plezier en maak een maand of 3 voor de beugel eruit gaat een afspraak met een logopedist. Die kan bekijken hoe de functie van de tong is en je helpen deze goed te krijgen, zodat de tanden ook op hun nieuwe plek zullen blijven als de beugel er weer uit is!