Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Specialisaties
De praktijk is gespecialiseerd in adem-, stem- & spanningsklachten, afwijkende mondgewoonten en chronisch hoesten.

Aanmelding
Aanmelden kan door zelf een afspraak in te plannen via de website of een mail te sturen naar info@adempunt.nl.
Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
Na het maken van een afspraak ontvang je een mail met hierin instructies over het consult.

Vergoeding
De logopedische behandeling bij adempunt wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Ik werk zonder contracten, 50-100% wordt vergoed door de zorgverzekering, mits het eigen risico verbruikt is. Dit wettelijk bepaalde eigen risico betaal je dus eerst zelf tot minimaal €385.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan het nodig zijn in het bezit te zijn van een geldige verwijzing. Deze verwijzing kun je vragen aan je behandelend arts. Dit kan zowel huisarts, als kinderarts, jeugdarts, tandarts of andere specialist zijn.
De verwijzing dient voorzien te zijn van je persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN en verzekeringsgegevens), de datum van afgifte, de verwijsdiagnose en een handtekening van de verwijzer.

Betaling
Betaling geschiedt óf vooraf (bij aanmelding via website) of aan het eind van de maand waarin de consulten plaats hebben gevonden. Je ontvangt digitaal een factuur. Deze dient binnen de geldende termijn betaald te worden.

Behandellocatie, -duur en –frequentie
De consulten vinden plaats via beeldbellen (ZOOM). De duur en frequentie van de behandeling worden in nauw overleg met de cliënt vastgesteld na anamnese en onderzoek. De invulling is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten en uw eigen wensen/mogelijkheden.

Verhindering
Afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden in rekening gebracht.

Wijzigingen doorgeven
Ik verzoek je vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan me door te geven.

Privacy
Alles wat je met me deelt is van vertrouwelijke aard. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Hierbij wordt het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) nageleefd en de WGBO en AVG. In de privacyverklaring vind je meer informatie hierover.

Klachten
Als je een klacht hebt, bespreek deze dan met mij zodat er samen kan worden gekeken naar een passende oplossing.