Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die schadelijk kunnen zijn voor de gebitsstand, het spreken of de gezondheid. Ademen door de mond, afwijkend slikken en/of kauwen, met de tong tegen de tanden praten, nagelbijten, tandenknarsen en duim-, speen- en vingerzuigen zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten.

Door de mond ademen

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen.

Mondademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Afwijkend slikken

Afwijkend slikken kan onder andere ontstaan door mondademen, maar komt ook voor als er gewoon door de neus geademd wordt. Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tussen de tanden geperst. Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, kunnen die scheef gaan staan.Ook tijdens het spreken kan de tong tussen de tanden komen. Slissen is het gevolg; het spreken wordt er vaak onduidelijk van.

Zuiggewoonten

Een andere afwijkende mondgewoonte is het duim-, speen- of vingerzuigen. Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben. Het geeft veiligheid. Daarna wordt het vaak een gewoonte en kunnen de tanden scheef groeien. Ook kan de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Tevens hebben kinderen een grotere kans op een slappe mondmotoriek, waardoor afwijkend slikken kan optreden. Speen-, duim- of vingerzuigen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgeleerd.

Waarom verwijst een tandarts of orthodontist naar logopedie?

Heb je een beugel of heeft je kind een beugel van de orthodontist gekregen en word je verwezen naar een logopedist? Ouders zijn vaak verbaasd als zij door de orthodontist verwezen worden naar een logopedist. Toch komt het vaak voor dat de orthodontist en de logopedist samenwerken voor een mooi gebit van hun cliënten.

Een orthodontist verwijst naar een logopedist om te controleren of er sprake is van afwijkend mondgedrag. Afwijkend mondgedrag zoals door de mond ademen, duimen, slissen en een afwijkende slik kan namelijk van invloed zijn op de stand van het gebit. Een orthodontist wil vermijden dat zijn client een terugval krijgt nadat hij klaar is met de beugel. Bij zo’n terugval kunnen de tanden namelijk weer naar voren staan of er komt weer een gat tussen de tanden. Een terugval is behoorlijk frustrerend als jij of je kind jaren een beugel heeft gedragen en het is voor niets geweest…

Wat doet een logopedist?

Ik bekijk of jij of je kind door de mond ademt, duimt, slist of dat de slik afwijkend is en ik meet de spierkracht van de lip-, tong-, en kauwspieren. Ik stel dan een op maat gemaakt behandelplan op.

Verloop van de behandeling

In de regel werken we 3 tot 6 maanden met elkaar. In die periode zien we elkaar gemiddeld de 8-13 keer. Tijdens de behandelingen doen we oefeningen, waarmee je vervolgens thuis aan de slag gaat. In het begin zien we elkaar wekelijks, daarna neemt de frequentie af. Na ongeveer 5 behandelingen moet er verandering merkbaar zijn. Dan bespreken we of en hoe we verder gaan.

Resultaat?

De kans op een terugval na een beugel is veel minder en de kans op een blijvend mooi gebit veel groter!

Binnen de behandeling kan gebruik gemaakt worden van een spreekbeentje, een myobrace en/of CureTape. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Ik werk uitsluitend met (jong) volwassenen en werk volgens de OroMyoFunctionele Therapie (OMFT).

Afspraak maken

Wil je aan de slag met schadelijke mondgewoonten? Ik werk uitsluitend met (jong)volwassenen vanaf een jaar of 12. Wil je eerst met me overleggen, plan dan een gratis adviesgesprek van 15 minuten in. Dit kun je eenvoudig zelf doen in mijn online agenda. Alle afspraken vinden plaats via beeldbellen (ZOOM). Een intakeadviesgesprek of losse afspraak kan door iedereen ingepland worden. Vervolgconsulten en coachingsgesprekken kunnen alleen door bestaande cliënten worden ingepland. Met het maken van een afspraak ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.