Algemene bepalingen

Bereikbaarheid

Behandelingen worden ingepland op maandag, dinsdag en donderdag. De praktijk is geopend van 8.30 tot 19.00 uur. Tijdens de behandelingen staat de telefoonbeantwoorder aan. Wanneer je een boodschap inspreekt word je in de regel dezelfde dag nog terug gebeld.

De praktijk bevindt zich in Zeist, aan de Slotlaan op nummer 66 tegenover het Walkartpark, boven makelaar Burgersdijk. Er is ruim (betaald) parkeergelegenheid voor de deur. 

Eerste afspraak
Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Tijdens behandelingen staat de voicemail aan, spreek vooral een boodschap in, ik bel je dezelfde dag nog terug.

Bij de eerste afspraak/intake verzoek ik je de volgende zaken mee te nemen:
- verwijsbrief arts/tandarts
- gegevens verzekering
- identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
- evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling 

Vergoeding

Logopedie zit nog steeds in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Ook voor 2020 heb ik echter geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat je als patiënt een deel van de kosten zelf moet betalen, tenzij je een restitutiepolis hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar. Dan heb je namelijk vrijheid van zorgkeuze. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je verzekeringsmaatschappij en polis.

Voor het bezoeken van de praktijk heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, specialist of tandarts/orthodontist. Het logopedisch tarief bedraagt met ingang van 2020 €42,50 per zitting.  Aan het eind van de maand ontvang je een factuur die je zelf voorschiet en vervolgens kunt indienen bij je verzekering. Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico, voor volwassenen vanaf 18 jaar wel (€385,-). Dit betekent dat ongeveer de eerste 10 zittingen voor eigen rekening komen wanneer je het eigen risico nog niet hebt verbruikt. Het is raadzaam van te voren navraag te doen bij je zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en de vergoeding. 

Een logopedische behandeling duurt max. een half uur waarvan 5 minuten administratietijd. De kosten voor (uitgebreide) verslaglegging en overleg met leerkrachten en andere begeleiders worden bij de aanvrager zelf in rekening gebracht.

Ademtherapie wordt door sommige ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Of en hoeveel er maximaal per jaar vergoed wordt vind je in je polisvoorwaarden. Je ontvangt aan het eind van de maand een nota.

Afzeggen van een afspraak
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden in rekening gebracht. Je ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota voor het volledige bedrag van de niet nagekomen afspraak. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Tarieven 

  • Anamnese en onderzoek na verwijzing  € 85,00 (max 45 min)
  • Reguliere individuele behandeling  € 42,50 (max 25 min)
  • Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) € 85,00 (max 50 min)
  • Overleg met derden (te declareren aan derden) € 42,50 (per half uur)
  • Verslaglegging aan derden (muv. verwijzer - te declareren aan derden) € 42,50 (per half uur)
  • Behandeling Adem- en Ontspanningstherapie (50 min.) € 85,- 
  • Yoga, afhankelijk van het aantal personen

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Meer informatie vind je in mijn Privacy Statement.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Beroepsverenigingen
Adem. is ingeschreven bij:


Directe Toegankelijkheid

Adem. is een van de eerste praktijken die Direct Toegankelijk (DTL) is. Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Toch hebben verschillende zorgverzekeringen aangegeven dat een verwijsbriefje nog nodig is. Ik vraag daarom in alle gevallen toch om een verwijsbrief van tand- of huisarts of specialist.

Lees de brochure over DTL : Directe Toegankelijkheid Logopedie

Afspraak maken?

Voor meer informatie of een afspraak kun je bellen:

06 - 34 24 1225

Of neem online contact met me op:

Per mail