Wat is de Methode Van Dixhoorn

Methode Van Dixhoorn

Spanning is nuttig. Elk mens bouwt spanning op, om in tijden van drukke werkzaamheden of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. Maar als de spanning in het lichaam blijft, terwijl de oorzaak is verdwenen, dan ontstaan klachten. Als de klachten blijven, of als een gekozen behandeling slechts tijdelijk werkt, dan kan Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn uitkomst bieden.

Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn is meer dan de optelsom van ademtherapie en ontspanningstherapie. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke- en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is.

Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke- en/of mentale gespannenheid. Met de Methode Van Dixhoorn krijg je inzicht in hoe je met spanning omgaat en leer je hoe je zelf je spanning kunt reguleren, zodat er balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dat leer je via oefeningen en instructies tijdens de behandelingen.

De grondlegger van de methode is dr. J.J. van Dixhoorn, is arts en opleider. Hij heeft de methode ontwikkeld en de invloed van spanningsbewustwording en spanningsregulatie wetenschappelijk getoetst bij hartpatiënten. Informatie over de achtergrond van de methode Van Dixhoorn, publicaties, onderzoeksresultaten is te vinden op de website van het opleidingscentrum www.methodevandixhoorn.com

Bij welke klachten is de Methode Van Dixhoorn zinvol?

Spanningsgerelateerde klachten: klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.

Psychische problemen: zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.

Functionele problemen: bijvoorbeeld houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, CANS, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen.

Problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

Hoe verloopt de behandeling?

Indicatie
In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor de behandeling vastgesteld. Tijdens de behandelingen onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning veroorzaakt. Je leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en hoe verminderd kan worden. De oefeningen en instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht
Tijdens de behandelingen wordt het duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen, of omdat je anders omgaat met je ademhaling? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning ontstaan.

Winst
De reden van de spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst van de Methode Van Dixhoorn is voor ieder hetzelfde: door het ontstane inzicht ben je in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor je niet afhankelijk blijft van behandeling. Je ontdekt wat je zelf kunt doen: vaker rustpauzes nemen, het
ademen regelen, de schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen, etcetera.

Aantal behandelingen
De gemiddelde duur van de therapie is 6 tot 8 behandelingen. Soms zijn meer behandelingen nodig. Het aantal en de frequentie bespreken we samen en wordt regelmatig geëvalueerd. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of(huis)arts.