Inventarisatie stemklachten

Inventarisatie stemklachten

Inventarisatie stemklachten

Inventarisatie stemklachten

Hierna volgen 30 uitspraken die mensen gebruiken om hun stem en effecten van hun stem op hun leven te beschrijven. Geef voor elke uitspraak aan hoe vaak je dezelfde ervaring hebt.

Ik schaam me vanwege mijn stemprobleem

Ik voel me opgelaten wanneer mensen me moeten vragen iets te herhalen

Mijn stem houdt ermee op midden in een gesprek

Door mijn stem voel ik me gehandicapt

Mijn familieleden hebben problemen me te horen wanneer ik roep in huis

Ik uit mij minder vanwege mijn stemprobleem

Mijn stemprobleem maakt me van streek

Ik probeer mijn stem te veranderen om anders klinken

Door mijn stem verlies ik inkomen

Mijn stemproblemen beperken mijn persoonlijke sociale leven

Ik moet mij inspannen om te spreken

Ik heb het gevoel dat ik buiten gesprekken word gelaten vanwege mijn stem

De helderheid van mijn stem is onvoorspelbaar

Ik heb het gevoel dat andere mensen mijn stemproblemen niet begrijpen

Mijn stem is ‘s avonds slechter

Het voelt alsof ik moeite moet doen voor mijn stemgeluid

Ik vermijd een gesprek met vrienden, buren en kennissen vanwege mijn stem

Wanneer ik alleen met iemand spreek, vragen ze het gezegde te herhalen

Mensen lijken geïrriteerd door mijn stem

Ik ben geneigd groepen mensen te vermijden vanwege mijn stem

Mensen verstaan me moeilijk in een lawaaierige omgeving

Mijn stem klinkt krakerig en droog

Ik ben nerveus wanneer ik met anderen spreek, vanwege mijn stem

Ik vermijd het gebruik van de telefoon

Het ergert me wanneer mensen me vragen iets te herhalen

Mensen vragen “wat is er met je stem aan de hand?”

Door mijn stem voel ik mij minderwaardig

Het geluid van mijn stem varieert gedurende de dag

Ik raak buiten adem bij het spreken

Mijn stem maakt het moeilijk voor mensen om me te kunnen horen