Doe die mond toch eens dicht!

Het lijkt wel of ik steeds vaker kinderen (en volwassenen!) zie bij wie de mond altijd open staat. Behalve dat dit niet zo charmant is, is het ook niet zo gezond!

Veel kinderen met keel-, neus- of oorproblemen ademen altijd door de mond. Die KNO-problemen zouden zelfs wel eens door de mondademhaling veroorzaakt kunnen worden …

Wat gebeurt er dan als je door de mond ademt?

• De neus fungeert als een soort filter, de buitenlucht wordt op de juiste vochtigheid en temperatuur gebracht en gereinigd van kleine stofdeeltjes. Grotere deeltjes worden door de neusharen tegengehouden. Wanneer je nu door je mond ademt, wordt de lucht dus niet meer gereinigd, verwarmd en bevochtigd. Hierdoor worden de longen zwaarder belast.

• De neus geeft weerstand aan het ademen. Door de mond ademen gaat makkelijker, zodat de ademhalingsspieren minder hoeven te doen; dit leidt tot verslapping van deze spieren. Het gevolg is een ingezakte houding met hangende schouders.

• Het slijm in de neus wordt niet meer door het inademen naar achteren gezogen en hoopt zich op in de neus; hierin gaan bacteriën groeien. Als reactie zwelt het neusslijmvlies op (waardoor het door de neus ademen moeilijker wordt) en kunnen verkoudheden chronisch worden.

• Ademen door de mond droogt de mondholte uit. Dat zorgt ervoor dat het speeksel uit de mond verdwijnt en de zuurgraad stijgt. Zo wordt er een omgeving gecreëerd waar tanderosie en tandbederf de kop op kunnen steken. Ook een slechte adem kan hiervan het gevolg zijn.

• Door uitdroging gaan ook de keelamandelen achteruit in functie. Het wordt een broedplaats voor bacteriën. Dit leidt tot ontstekingen en vergroting van de amandelen, zodat het nodig kan zijn deze te verwijderen. Dit is vooral bij volwassenen geen fijne ingreep!

• Door uitdroging van de mond slikt een mondademer veel minder. (Wist je dat je normaal zo’n 150x per uur slikt?) Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius (die loopt van het oor naar de neus/-keelholte) even open, zodat vocht uit het oor en lucht in het oor kan komen. Gebeurt dit niet, dan hoopt zich vocht in de oren op met bijv. oorontstekingen als gevolg. Meestal is het plaatsen van trommelvliesbuisjes dan noodzakelijk.

• Bij mensen die door de mond ademen ligt de tong op de mondbodem; bij neusademers ligt de tong achter de boventanden tegen het gehemelte. Hierdoor kan de bovenkaak zich goed ontwikkelen en staan de tanden regelmatig in een rij. Bij mondademers ontbreekt deze druk waardoor de bovenkaak smal en hoog uitgroeit en de tanden in de verdrukking geraken. Meestal zijn dan behandelingen met beugels noodzakelijk door een tandarts of orthodontist. Pak je de functie van de mond niet aan, dan zullen de tanden wanneer de beugel eruit gaat echter snel weer naar hun oude positie terugwandelen ….

• Van de tongbewegingen gaat ook een reinigende werking van het gebit uit. Mondademers krijgen meer plakvorming op tanden en kiezen waardoor de kans op tandbederf toeneemt. Vaak zie je ook kleine witte vlekjes in het tandglazuur ontstaan.

• Door de smalle en onregelmatige bovenkaak die ontstaan is doordat de mond altijd openstaat kan ook op latere leeftijd het neustussenschot scheef gaan groeien met als gevolg een verminderde neuspassage, waarvoor een operatieve neustussenschotcorrectie soms nodig kan zijn.

• Door de verkeerde tongstand ontstaat slissen.

Enfin, het lijkt me duidelijk : doe die mond toch eens dicht! Dat is trouwens nog niet eens zo gemakkelijk …. kijk voor adviezen op de pagina “Afleren mondademen“.