Waarom ik niet teken – deel 2

Vandaag las ik een artikel waar ik me flink boos om kan maken. Weet je waar bijna de helft (!!) van onze zorgpremie naar toe gaat? Reclame! Reclame om ons over te halen naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Niet dat dat werkt trouwens, want we draaien toch allemaal rond in dezelfde poel … (bron : TopSupport Strategie en Informatie).

Komt daarbij nog eens het artikel in Nu.nl waarin naar voren komt hoe wij door zorgverzekeringen worden gedwongen ons mond te houden : “De zorgaanbieder onthoudt zich van negatieve uitlatingen tegen derden (waaronder maar niet uitsluitend verzekerden) ten aanzien van (de totstandkoming van) de overeenkomst met CZ. In geval van genoemde negatieve uitlatingen behoudt CZ zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe of vervolgovereenkomst te weigeren.” (bron : Nu.nl)

Het ziet ernaar uit dat ik, net als vorig jaar, alleen Multizorg (en onderhangende labels, zie Multizorg) en DSW zal tekenen, omdat deze verzekeraars  wel een eerlijk terief uitbetalen aan hun gecontracteerde logopedisten. Voor de overige zorgverzekeringen raad ik aan de polis goed door te lezen om te bekijken wat zij vergoeden voor de BASISzorg: de meesten vergoeden bijna €10,- onder het tarief wat de Nza als redelijk heeft vastgesteld!

Overstappen is trouwens niet zo’n slecht idee. Vooral als je je realiseert dat je basiszorg en aanvullende zorg bij verschillende zorgverzekeraars kunt onderbrengen! Dus als je in 2014 logopedie denkt nodig te hebben: stap voor de basiszorg over naar een zorgverzekeraar die volledig vergoedt en bekijk voor je aanvullende verzekering wat je verder nog nodig hebt!

Snap je waarom ik niet teken?