Vragen van de Ziel

Chopra neemt in zijn boek “de 7 spirituele wetten van yoga” de filosofie van Patanjali als uitgangspunt. In zijn Yoga Sutra’s stelt Patanjali dat het doel van yoga minstens is totaal vrij te worden van lijden. Om dit te bereiken werkte Patanjali de 8 takken van yoga uit in het achtvoudige pad. Volgens Chopra begint  yoga begint met de ziel. In contact komen met je eigen ziel is volgens hem het ware doel van yoga. Dat gebeurt als je geest rustig is zodat je in contact kan komen met jezelf. Er zijn 3 kernvragen die helpen met je diepste ik in contact te komen :

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Hoe kan ik dienen?

Deze drie vragen sturen volgens Chopra de keuzes die je maakt in je leven. Ze maken wat je bent, hoe je je voelt en waar je nu voor staat. Het is dus belangrijk om deze vragen regelmatig voor jezelf te stellen om zo een goed beeld te krijgen.

Oefening:

Ga makkelijk zitten, sluit je ogen en stel jezelf in stilte elke 15 sec de vraag :

“wie ben ik?”

Je zult merken dat je jezelf definieert met de rollen die je speelt (ik ben … logopedist), met de groep waarmee je je identificeert (Ik ben …. Nederlander), of vanuit een belangrijke relatie (ik ben …. moeder van Jelmer, Kyra en Niels), of misschien vanuit gewoontes die je belangrijk vindt (ik ben … flexetarier). Elk van deze antwoorden vertegenwoordigen een deel van jezelf, maar geen van allen de ultieme essentie. Het stellen van de tweede vraag helpt je dieper te komen. Stel jezelf nu elke 15 sec. de vraag :

“wat wil ik?”
“wat wil ik écht?”

De verschillende lagen van het lichaam hebben verschillende wensen. Je fysieke lichaam wil bevredigd worden. Het luisteren naar de wensen van je lichaam verschaft je gezondheid, vitaliteit. Je subtiele lichaam heeft behoefte aan emotionele verbinding en je causale lichaam heeft behoefte aan creatieve expressie en vernieuwing. Je spirituele reis gaat om het vervullen van de behoeften van het lichaam, van de geest en van de ziel. De antwoorden die naar boven komen op het stellen van deze vraag sturen je keuzes in je leven. Luister dus goed naar de antwoorden van de verschillende lagen van je zijn. Breng nu je aandacht naar je hart. Luister naar de antwoorden die opkomen op de volgende vragen :

“Hoe kan ik van dienst zijn?”
“Hoe kan ik helpen?”

Door jezelf regelmatig bovenstaande vragen te stellen ga je je realiseren dat JIJ niet bent waar het om draait. Je bent een onderdeel van een groter geheel…