ivermectina bula posologia sarna how does ivermectin affect humans how do you use ivermectin cream koupit ivenox ivermectin dosage for pigs ivermectina 60 mg kopen revectina
Voorlezen : plezier voor twee

Deze week zijn de nationale voorleesdagen. Mooie aanleiding om eens wat dieper in te gaan op voorlezen.

Waarom is voorlezen zo belangrijk?

Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties.

Voorlezen is niet alleen leuk en heel gezellig, maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de passieve taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren zo nieuwe woorden en ze horen hoe een goede zin is opgebouwd. Door vragen te stellen en na te praten gaat het kind ook aan de slag met de aktieve taal.

Door veel voor te lezen leren kinderen goed te luisteren en de concentratie wordt opgebouwd. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie van het kind. Wanneer een kind ergens mee zit (bijv. een ophanden zijnde ziekenhuisopname) kan voorlezen over dit onderwerp het kind steun bieden en kan het een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over het onderwerp.

Behalve dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling vergroot het ook het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen in het drukke dagelijkse leven. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er ook regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.

Door het plezier dat het kind ervaart van het voorlezen zal het later zelf ook eerder geneigd zijn een boek te pakken.

Overigens is voorlezen niet behouden aan de groep jonge kinderen, ook oudere kinderen en pubers hebben er veel aan voorgelezen te worden!

Waar moet je op letten bij het voorlezen?

Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is het goed om de rust te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te lezen. Al kan in de auto of in de wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afleiding zijn voor het kind.

De duur van het voorlezen hangt vooral af van het kind. Kinderen geven zelf duidelijk aan wanneer hun aandacht verslapt.

Pas het boek dat je voorleest aan aan de leeftijd van het kind. Je kan al beginnen met voorlezen voor het kind zelf kan praten. Kies dan boekjes met alleen plaatjes. Zodra een kind zich wat langer kan concentreren kies je voor boekjes met verhaaltjes. Eerst met korte zinnetjes, maar gaandeweg kun je boeken met langere zinnen gaan nemen. Herhaling vinden jonge kinderen fijn, laat het kind ook eens na een paar keer hetzelfde boekje gelezen te hebben zinnen aanvullen.

Eerst kies je boeken met korte verhaaltjes. Bij een ouder kind kun je een boek nemen met hoodstukken. Voor je gaat lezen is het dan verstandig even samen te bespreken waar het hoofdstuk van de vorige dag ook alweer over ging.

Je hoeft geen grappige stemmetjes te gebruiken bij het voorlezen. Stemmetjes kunnen heel leuk zijn voor een kind, maar maakt het voorlezen voor de ouder ook wel moeilijk.

Zit het kind halverwege groep 2, lees dan veel boekje s met rijmende zinnen en laat kinderen de rijnmwoorden bedenken. Spel ook de titel van het verhaal en laat het kind raden waar het over gaat. Zo leert een kind rijmen en dat woorden opgebouwd zijn uit losse klanken. Vaardigheden die kinderen nodig hebben om tot leren lezen te kunnen komen.

Voorlezen, maak er een feestje van!

Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar het voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn en iets zijn waar zowel het kind als de ouder van kunnen genieten. Door het verhaal dat gelezen wordt, maar vooral ook door het gezellig samen zijn en de exclusieve aandacht voor elkaar.