Raja Yoga

Raja-yoga is één van de vier wegen van yoga en is gebaseerd op de Yogasoetra’s van Patanjali. Patanjali zou, bij benadering, hebben geleefd rond de 2e eeuw voor Christus. Een soetra (letterlijk ‘draad’) is een aforisme, een korte, puntige zin, vers of formule.

In de term raja-yoga staat raja voor ‘koninklijk’ en yoga voor ‘vereniging’ of ‘eenwording’. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt dus de ‘koninklijke weg’.

In soetra I,2 wordt de definitie van raja-yoga gegeven die de grondslag vormt voor alle vormen van yoga:

“Yoga is het beheersen van de geest, zodat deze geen enkele vorm aanneemt.”

Het doel van raja-yoga is om door een volledige beheersing van de geest tot eenwording te komen en daarmee tot bevrijding. Een dergelijke beheersing wordt verkregen door de beoefening van eenpuntige concentratie van de geest.

De acht geledingen van raja-yoga

De acht geledingen (het achtvoudig pad) van raja-yoga worden beschreven in het tweede gedeelte van de Yogasoetra’s. Het betreft de volgende niveaus:

1. Yama verwijst naar de vijf onthoudingen:

2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften:

3. Asana: (lichaams)houding

4. Pranayama: beheersing van de prana (levensenergie)

5. Pratyahara: het terugtrekken van de zintuigen

6. Dharana: concentratie

7. Dhyana: meditatie

8. Samadhi: totale absorptie