Algemene bepalingen

Specialisaties
De praktijk is gespecialiseerd in klachten op het gebied van adem, stem en spanning, chronisch hoesten en afwijkend mondgedrag.


Bereikbaarheid
Behandelingen worden op maandag-, dinsdag- of donderdag middag ingepland. Dit kan zowel in de praktijk in Zeist, online via ZOOM of via een combinatie van beide. Tijdens behandelingen staat de telefoonbeantwoorder aan. Wanneer je een boodschap inspreekt word je dezelfde dag nog terug gebeld.

De praktijk bevindt zich in Zeist, aan de Slotlaan op nummer 66 tegenover het Walkartpark, boven makelaar Burgersdijk. Er is ruim (betaald) parkeergelegenheid voor de deur.

Eerste afspraak
Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Tijdens behandelingen staat de voicemail aan. Spreek vooral een boodschap in, ik bel je dezelfde dag nog terug.

Bij de eerste afspraak/intake verzoek ik je de volgende zaken mee te nemen:
– verwijsbrief arts/tandarts
– gegevens verzekering
– identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
– evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling 


Vergoeding
Logopedie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van je polis krijg je 50 – 100% terug van je verzekering, mits het eigen risico verbruikt is. Ga je liever naar een logopedist die 100% vergoed wordt, maar zich niet heeft gespecialiseerd in adem/stem of afwijkend mondgedrag neem dan contact op met een andere logopedist.

Voor het bezoeken van de praktijk heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, specialist of tandarts/orthodontist. Het logopedisch tarief bedraagt €45,- per zitting (tot 01-01-2022).  Aan het eind van de maand ontvang je een factuur die je zelf betaalt en vervolgens kunt indienen bij je verzekering. Voor kinderen geldt geen verplicht eigen risico, voor volwassenen vanaf 18 jaar wel (€385,-). Het is raadzaam van te voren navraag te doen bij je zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en de vergoeding.

Een logopedische behandeling duurt maximaal een half uur waarvan 5 minuten administratietijd. Voor intake, anamnese, onderzoek en verslag geldt een tarief van € 100,-. Hiervoor wordt een uur ingepland, waarvan 10 minuten administratietijd.


Afzeggen van een afspraak
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken  worden ongeacht de reden in rekening gebracht. Je ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota voor het volledige bedrag van de niet nagekomen afspraak. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer behandeling niet in de praktijk kan plaats vinden in verband met mogelijk Corona gerelateerde klachten dan wordt de behandeling in een online afspraak omgezet.


Tarieven (tot 01-01-2022)

  • Onderzoek (50 min) voorafgegaan door schriftelijke intake, bespreking voorstel traject en verslag €100,-
  • Behandeling (25 min) €45,-
  • Larynx Massage (25 min) €45,-
  • Toeslag behandeling aan huis €17,50

Tarieven (vanaf 01-01-2022)

  • Onderzoek (50 min) voorafgegaan door schriftelijke intake, bespreking voorstel traject en verslag €105,-
  • Behandeling (25 min) €47,50
  • Larynx Massage (25 min) €47,50
  • Toeslag behandeling aan huis €20,00

Binnen de behandeling kan gebruik gemaakt worden van materialen (Lax Vox slang, Re-mind of Myotape). Bij verlies of beschadiging van deze materialen worden de kosten in rekening gebracht.


Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Meer informatie vind je in mijn Privacy Statement

 

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

 

Beroepsverenigingen
Adempunt is ingeschreven bij:

 

Directe Toegankelijkheid
Adempunt is een van de eerste praktijken die Direct Toegankelijk (DTL) was. Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Toch hebben verschillende zorgverzekeringen aangegeven dat een verwijsbriefje nog nodig is. Om zeker te zijn van vergoeding door je verzekering raad ik daarom toch aan om een verwijsbrief van tand- of huisarts of specialist te vragen.