Ik leer anders

Het schooljaar is nog maar nauwelijks begonnen of de aanmeldingen voor ‘ik leer anders’ komen alweer op gang.

Mark was 5 jaar toen hij bij mij werd aangemeld in verband met onduidelijk spreken en woordvindingsproblemen.  En hoewel hij heel slim was en er thuis goed geoefend werd leek alles wat we oefenden maar niet te willen beklijven. Mark werd gezien door een extern bureau dat concludeerde dat hij beelddenker zou zijn.

Een beelddenker denkt primair in beelden in plaats van in woorden. Een beelddenker leert beter visueel dan auditief. Deze bijzondere gave kan in het huidige onderwijssysteem jammer genoeg voor problemen zorgen.

Naar schatting 5% van de kinderen is in zekere mate beelddenker (2 per klas!). Beelddenkers worden vaak gediagnostiseerd met dyslexie of ad(h)d. Maar zodra visuele leerders weten hoe zij de op school aangeboden lesstof kunnen vertalen naar een op beelden gestoeld leersysteem, zijn veel problemen opgelost.

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert een kind hoe dit te doen. Hij kan tijdens de eerste sessie vertellen of deze nieuwe manier van leren werkt. Dit is dan ook op de school direct te gebruiken bij vakken als taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en het leren van de buitenlandse talen.

Heb je het gevoel dat er meer in je kind zit dan er uit komt, komt het leesproces maar moeizaam op gang, lukt het maar niet de tafels erin te krijgen? Misschien is jouw kind ook in meer of mindere mate een visuele leerder. Bekijk deze vragenlijst eens, wanneer minimaal 9 vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden is de kans groot dat je kind een beelddenker is. Wellicht biedt ook voor jouw kind de methode ‘ik leer anders’ uitkomst!