Het Achtvoudige Pad

De zomervakantie heb ik gebruikt om veel te lezen en na te denken over het thema van het komend seizoen. En wat gaat het worden? De afgelopen seizoenen lag de nadruk op het doen van de Asana’s. Dat zal komende periode ook zo zijn maar het onderliggende thema van de lessen zal het Achtvoudige Pad van Patanjali zijn. Een klein beetje filosofie ter ondersteuning van de Asana’s.

Wat wij in het westen als yoga zien – ingewikkelde houdingen, misschien begeleid door ademoefeningen en een beetje meditatie – is volgens de traditionele Indiase opvatting maar één onderdeel van yoga. Yoga is in India namelijk een lifestyle. Een achtvoudig pad dat leidt naar verlichting.

Rond 200 v. Chr. schreef Patanjali de Yoga Sutra’s. Hierin staan bewegingsoefeningen en richtlijnen voor meditatie. Volgens Patanjali zijn we allemaal een deel van de goddelijke werkelijkheid en daarom ook continu op zoek naar hereniging met het goddelijke. Vanaf onze geboorte, als we een menselijke ziel ontvangen, voelen we ons afgesplitst en ons verdere leven zijn we op zoek naar middelen om ons gelukkig te maken, om weer heel te worden. Dit samenbrengen van onze menselijke ziel met het goddelijke wordt beschreven in de leer van Yoga. Hierbij wordt de weg beschreven naar bewustwording en eenheid. Volgens de leer van Patanjali moet de beoefenaar van Yoga de volgende acht stadia doorlopen om uiteindelijk verlichting te bereiken. Dit wordt het achtvoudige pad van Patanjali genoemd. Ieder die het pad van Yoga bewandelt wordt een Yogi genoemd.

De eerste drie stappen noemen we het naar buiten gericht zoeken:
Met Yama en Niyama leren we onze emoties beheersen en blijven we in harmonie met elkaar. Door middel van Asana houden we het lichaam gezond en in harmonie met de natuur. Hierdoor worden we meester over ons lichaam en wordt het lichaam een gepast voertuig voor de ziel.

De twee volgende stappen worden het naar binnen gericht zoeken genoemd:
Pranayama en Pratyahara leren ons onze adem te beheersen en daarmee ook onze geest. We bevrijden onze geest van de zintuiglijke begeerten.

De laatste drie stappen worden het zoeken naar de ziel genoemd:
DharanaDhyana en Samadhi voeren ons naar het meest innerlijke, we kijken niet naar de hemel om god te vinden, we vinden het goddelijke dat in onszelf is. Deze laatste drie stadia houden ons in harmonie met onszelf en het grotere.

In de volgende blogs ga ik wat dieper in op elk van de stappen van het Achtvoudige Pad.