Het Achtvoudige Pad : Tapas

De derde Niyama  is Tapas. Tapas ia afgeleid van het Sankriet woord “Tap”, wat verlangen, branden, innerlijke behoefte, pijn lijden betekent. Door middel van Tapas “verbrand” je alle begeertes die je doel om het Goddelijke te bereiken in de weg staan. Oorspronkelijk werd Tapas zo gezien als ascese en zelfkastijding. Tegenwoordig wordt het gelukkig wat lichter opgevat: de discipline om yoga te beoefenen (asanas en meditatie) en hierin te volharden.

Tapas kun je interpreteren als zuivering, zelfbeheersing, soberheid, maar ook als het vuur dat ons aanwakkert om door te gaan: discipline. Tapas stelt je in staat om door te zetten, zelfs als je het zwaar en confronterend vindt. Het aannemen van moeilijke yoga-houdingen kun je zo ook zien als een oefening in Tapas. Alle aandacht dient gericht te zijn op de asana, met de ademhaling als hulpmiddel. Tapas verwijst dus naar het vuur, de discipline in jezelf om een yoga-practice te beginnen en vol te houden. Tapas vraagt de yogi het vuur in zichzelf brandende te houden en te volharden in het yoga-pad.

Er zijn drie soorten Tapas: lichamelijke Tapas, Tapas van de spraak en geestelijke Tapas. Brahmacharya (geheelonthouding) en Ahimsa (geweldloosheid) zijn lichamelijke Tapas. Tapas van spraak is Satya : zachtheid in taal en woord, de waarheid spreken en het niet-slecht spreken over anderen. Santosha (tevredenheid), het ontwikkelen van een mentale attitude waarbij je rustig blijft bij zowel vreugde, stress en verdrietige omstandigheden en zelfcontrole op die gebieden is geestelijke Tapas.

Door Tapas ontwikkel je als yogi een sterk lichaam, wordt je mentaal krachtig en krijg je een sterk karakter. Je wordt moedig en wijs en je gedraagt je integer, recht door zee en ongecompliceerd.

Een voorbeeld: als je besluit jezelf niet langer geweld aan te doen (Ahimsa) door slecht te eten, geeft dit een goed gevoel op het moment dat je volgegeten bent. Het wordt moeilijk als je verleid wordt, je door moeheid je wilskracht verliest, en daardoor toch weer grijpt naar voeding waarvan je weet dat het niet goed voor je is. “Nee” zeggen tegen verleidingen is moeilijk, en veroorzaakt een tweestrijd in de gedachten. Deze strijd aangaan en de goede voornemens voorop stellen is Tapas.

Bewust zijn van de conflicten die ontstaan door het oefenen van yoga is een goed begin. Bereid zijn het tot het einde vol te houden, keer op keer, is Tapas. Mentale kracht en volharding.

Succes!