Het Achtvoudige Pad : Satya

Het tweede onderdeel van de yama’s is Satya, wat waarachtigheid betekent. Satya is nauw verbonden met Ahimsa, geweldloosheid.

 

Dit begrip staat voor waarheidsliefde, op de juiste manier omgaan met het leven, eerlijkheid wat betreft gedrag, gedachten en intenties. Het staat ook voor handelen in overeenstemming met je overtuiging en kan b.v. inhouden dat een milieuactivist niet bij een groot olieconcern gaat werken of een vegetariër bij een fastfoodketen. Walk your talk!

Gedachten, woorden en daden moeten in overeenstemming met de waarheid zijn. Behalve niet liegen betekent Satya ook het vermijden van alle overdrijving, dubbelzinnigheid en valse schijn. Oprechtheid, waarachtigheid brengt het denken tot harmonie en kalme rust.

Er zijn vier zonden van spraak: grof taalgebruik, onwaarheden verkondigen, fantaseren en de waarheid van anderen belachelijk maken. Het controleren van wat je zegt is een belangrijke manier van zelfcontrole. Als deze kunst wordt beheerst, zegt Patanjali, krijgt men alles wat men nodig heeft vanzelf.

Hoe kun je Satya toepassen in je dagelijks leven?

Begin gewoon. Niet liegen, niet roddelen of kwaadspreken, niet kwetsen.
Observeer je gedachtes en je gedrag. Luister naar jezelf als je spreekt, hoe subtiel je soms de woorden verdraait omdat het je beter uitkomt. Kijk naar jezelf, hoe gemakkelijk je oordeelt en veroordeelt. Onthoud je van scherpe bewoordingen (ook in gedachten!) waar je anderen mee kwetst.