Het Achtvoudige Pad : Ishvara Pranidhana

De 5de en laatste Niyama is Ishvara Pranidhana. Ishvara Prabidhana staat voor overgave en eigenlijk voor overgave aan God. Overgave klinkt voor sommigen misschien wat neutraler en toegankelijker, dus voel je vrij deze Niyama te benoemen zoals het voor jou het beste aanvoelt.

Deze Niyama staat voor een innerlijke houding waarbij je het leven tegemoet treedt vanuit een soort basisvertrouwen. Je vertrouwt erop dat het bestaan een juiste loop neemt en dat je in dit menselijk leven in goede handen bent. Hierbij gaat het erom dat je je eigen grenzen kent en aanvaard. Dat je veel dingen in het leven niet zelf in de hand hebt. Dit te aanvaarden is loslaten.

Als we hard werken verwachten we vooruitgang of een beloning. We doen niets voor niets. Dit is natuurlijk een valkuil, een voorzet voor teleurstelling. We hebben immers uiteindelijk niet in de hand wat er gebeurt. Het kan meevallen, het kan tegenvallen, maar zelden gebeurt er precies wat je had verwacht.

Als we ons realiseren dat wat we krijgen, uiteindelijk maar voor een klein deel afhankelijk is van onze inzet, en voor een enorm deel van de rest van de werkelijkheid – anderen, de overheid, het weer, de gezondheid van je cellen, het drinkwater uit de kraan – dan zou je kunnen zeggen: laat maar zitten met dat werk, die inspanning.

Dit is echter niet wat we ons voornamen te doen. We wilden vooruit streven en vrij zijn, Tapas. Daaraan zijn we begonnen. Bovendien moeten we handelen, zolang we leven.

Als we dan niet vrij kunnen zijn van handelen, en het resultaat niet in de hand hebben, dan moeten we ons dus vrijmaken van de verwachting van een beloning. En het werk, het oefenen zelf verheffen tot doel. Alle resultaten zullen we aannemen als een geschenk. De beloning van zo’n instelling is permanente spirituele groei. Iedere handeling is een oefening in overgave. De vruchten van onze arbeid geven we bij voorbaat op. Dit is puur, rein handelen, zonder verwachting.