Het Achtvoudige Pad : Asteya

We zijn inmiddels aangekomen bij de derde stap van de Yama’s : Asteya. Asteya houdt in dat je niets mag nemen wat niet van jou is. Dit kunnen voorwerpen zijn maar ook daden of gedachten. Pronken met andermans veren, met iemands idee op de loop gaan of iemands vertrouwen misbruiken is ook net zo goed een overtreding tegen Asteya.

Bij “niet stelen” denk je in eerste instantie aan iets ontvreemden van een ander of meenemen uit de winkel zonder te betalen. Maar wat kan je nog meer stelen? Is een film of boek downloaden ook stelen?

Asteya komt vaak voort uit een gevoel van tekortkoming. We missen iets en willen het graag hebben. Het gevoel dat ons geluk afhankelijk is van datgene wat er niet is.

In India heb je het kasten-systeem. De mensen leggen zich vaak neer bij hun lot (karma) en kijken naar de mensen die in een lagere kasten leven. In de Westerse landen kijken we vaak naar “boven” naar de mensen die het beter hebben dan wij. Een gevoel van ontevredenheid ontstaat wanneer we onszelf altijd maar vergelijken met mensen die het beter hebben.

We zijn vaak buiten onszelf op zoek naar tevredenheid. Zo zijn we minder goed in staat om de overvloed die al bestaat te waarderen. Dat wat echt belangrijk is: onze gezondheid en de liefde die we krijgen van de mensen om ns heen.

Asteya vraagt ons ook om voorzichtig te zijn met nemen wat ons niet gegeven is. En de meest interessante interpretatie van Asteya is het niet stelen van de meest kostbare bron : tijd. Je kunt ook iemands tijd “nemen”.
Dit kan bijvoorbeeld door dingen aan iemand te vragen terwijl je het ook zelf op kunt zoeken. Of door te laat komen en mensen op je te laten wachten bij een afspraak.

Asteya/niet stelen is in zekere mate ook een vorm van zelfvoorziening, zodat we niet meer van anderen, onze familie, of onze gemeenschap afhankelijk zijn. Het betekent dat we geen dingen nodig hebben van anderen.

Een eenvoudige manier van het beoefenen van Asteya is om een moment te nemen voordat je gaat slapen en te kijken naar de “geschenken” in je leven die je wel hebt. Het kan zijn dat je dankbaar bent voor een fijne familie, liefdevolle partner, trouw huisdier, een goede gezondheid, of het plezier van het hebben van een dak boven je hoofd of een mooie tuin. Maar ook voor kleine dingen, dagelijkse geschenken. Zoals dankbaar zijn voor de zon die schijnt, de maan en de natuur. Dankbaar dat je lichaam doet wat het behoort te doen.

Hoe kan je Asteya toepassen in het dagelijks leven?

– Neem niets wat jou niet toebehoort
– Download niet illegaal (foto’s, teksten, boeken, muziek, films)
– Kom op tijd
– Leg niet onnodig beslag op iemands tijd
– Ga niet aan de haal met andermans ideeën
– Stop met vergelijken!

Misschien hebben jullie nog meer ideeën over hoe je Asteya kan toepassen? Laat me ze weten!