Het Achtvoudige Pad : Ahimsa

Het achtvoudige pad is zoals eerder gezegd niet een lineair pad. Sommige stappen neem je tegelijk, andere stappen zijn misschien nog lang niet aan de orde. Misschien zijn er stappen die voor jou heel natuurlijk zijn, en zijn er andere onderdelen waar je je je hele leven mee bezig kunt houden. Voor de beschrijving is het het makkelijkst om het lineaire pad aan te houden. Zo komen we bij de eerste stap (ahimsa) van de eerste stap (yama) van het achtvoudige pad.

Ahimsa komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk geweldloosheid (a=niet en himsa=moorden). Maar in een breder gezien betekent het ook liefde. Liefde voor alles dat is geschapen. Geweld komt vaak voort uit angst. Om zonder angst te zijn, moet men zich overgeven aan Zijn wil, aldus Patanjali.

Gandhi is waarschijnlijk de bekendste belichaming van ahimsa. In al zijn denken, voelen en handelen stond totale onthouding van geweld of negatieve gedachten over anderen centraal. Hij had de overtuiging dat als je deze doctrine consequent doorvoert in alle aspecten van je leven, je geen vijanden kunt hebben; de ander heeft uiteindelijk simpelweg geen andere keuze dan jouw liefde te beantwoorden.

Hoe pas je ahimsa nou toe in je dagelijks leven?

Geweld bestaat in 3 vormen :
– Fysiek geweld : slaan, vechten, wapens, doden
– Verbaal geweld : roddelen, pesten, kwaad spreken over anderen
– Mentaal geweld : alles wat je zegt of doet wordt vooraf gegaan door een gedachte.

Bij het toepassen van ahimsa onthoud je je dus niet alleen van fysiek geweld maar ook van verbaal en mentaal geweld. Misschien kan onderstaand lijstje je daarmee op weg helpen :

• Voorkom het (bewust) veroorzaken van leed waar mogelijk
• Maak geen dieren dood als jet het ook anders kunt oplossen
• Benader mensen open en onbevooroordeeld; probeer als je stuit op negativiteit zelf vriendelijk te blijven
• Voorkom dat anderen moeten lijden voor jouw consumptiegedrag (koop waar mogelijk biologisch en fair trade, vermijd producten die het resultaat zijn van dierenleed en/of kinderarbeid)
• Leer je kinderen begrip te hebben voor anderen en niet te oordelen
• Luister met aandacht en zonder oordeel
• Ga bewust om met je omgeving, de natuur, de ander. Zie je iets of iemand die hulp nodig heeft? Help dan!
• Beantwoord geweld niet met geweld
• En last but not least: breng jezelf geen schade toe

Deze punten kun je natuurlijk ook in je yoga beoefening toepassen : doe de oefeningen voor je zelf, kijk en oordeel niet over hoe de anderen in de les het doen. Luister naar je lichaam, word je bewust van je grenzen. Voel of het harde grenzen zijn, ga daar niet overheen. Maar misschien zijn dat wat jij als grenzen ervaart wel belemmerende overtuigingen. Kijk waar je je grenzen kunt oprekken, maar doe jezelf geen geweld aan!

Meer lezen over Ahimsa? In het Yoga Magazine heeft een mooi artikel gestaan. Je leest het hiahimsaer.