De vijf kosha’s

Volgens de yogafilosofie vormen lichaam en geest één geheel. In yoga worden verschillende lagen in het lichaam onderscheiden. In Sanskriet worden die lagen kosha’s genoemd. Wij bestaan wij uit 5 kosha’s, die ons omhullen als de schillen van een ui. Deze verschillende schillen staan in directe verbinding met elkaar en als één van de schillen niet in balans is, zal dat de andere schil negatief beïnvloeden. Het heeft dus geen zin om alleen aan de buitenkant te werken als er in de binnenste schillen iets mankeert. Uiteindelijk zal dit ook zichtbaar worden in de buitenste schil. Om eenwording/verlichting te bereiken dient er harmonie te zijn tussen deze vijf energielichamen.

Annamaya kosha

Het eerste omhulsel is annamaya kosha. Dit is ons fysieke lichaam, het lichaam dat we zien en dat we voelen. Dit anatomische lichaam omsluit de andere vier, subtielere kosha’s. Anna betekent voedsel, annamaya kosha wordt dan ook onderhouden door het voedsel dat wij tot ons nemen. Je bent wat je eet. Afhankelijk van wat je eet zul je je prettiger of minder prettig in je lichaam voelen. Net als een dieselauto niet rijdt op benzine, zo heeft je lichaam ook de juiste voedingstoffen nodig. Nemen wij alleen maar ongezond voedsel tot ons , dan zal dit op den duur niet alleen impact hebben op de buitenste schil maar ook doorstralen naar de onderliggende schil, pranayama kosha.

Pranamaya kosha

Pranamaya kosha is opgebouwd uit prana wat levenskracht of levensenergie betekent. In dit lichaam lopen de energiekanalen ( nadi’s ) die samenkomen in ronddraaiende energie centra die chakra’s worden genoemd. De energie beweegt zich door het hele lichaam en is afkomstig van onze zintuigen die direct met ons denken in verband staan.

Positieve ervaringen en gedachtes dragen bij aan een optimaal functioneren van de chakra’s. Zintuigelijke indrukken worden via onze adem omgezet in prana (levensenergie). Prana zorgt ervoor dat we ons vitaal en gezond voelen. Wanneer wij ons echter voeden met negatieve daden en gedachten dan gaat dit ten koste van de levenskracht (prana) en voelen wij ons minder vitaal. De chakra-activiteit daalt en stagneert, er worden blokkades in de energiestroom opgeworpen en dit gaat ten koste van de harmonie die wij in ons voelen.

Manomaya kosha

De derde schil wordt manomaya kosha genoemd en dit lichaam is opgebouwd uit het menselijk denken. Hier bevinden zich onze onophoudelijke gedachten. Wanneer de gedachten heilzaam zijn is het denken kalm en tevreden en ontstaat positiviteit.

Vijnanamaya kosha

Het vierde lichaam is vijnanamaya kosha,  ons intellectuele lichaam. Hierin zijn onze intelligentie en onderscheidingsvermogen gehuisvest. Vijnana heeft te maken met transcendentie, dus met wat je geestelijk kunt waarnemen buiten of boven het reguliere, menselijke denkraam. Het gaat hier om het ervaren van wat het dagelijkse, aardse gebeuren overstijgt. In dit denken bestaat geen ruimte voor ego, het richt zich op het welzijn van allen. Dit lichaam ontsluit zich als het ware vanzelf en komt voort uit harmonie en balans van in de bovenliggende lichamen. Deze toestand wordt bereikt door meditatie en zelfreflexie, de aanwezigheid van goed gezelschap en belangeloze dienstbaarheid aan anderen.

Anandamaya kosha

Het vijfde lichaam bestaat louter uit geluk en is anandamaya kosha, het lichaamsomhulsel van gelukzaligheid. Ananda betekent geluk of gelukzaligheid. In het Engels zou je het woord vertalen met bliss. In dit omhulsel zijn de vorige vier wel aanwezig maar leveren geen zorgen meer op. Hier is sprake van een blijvend contact met het alomvattende. Tijd en ruimte spelen geen rol meer en een eeuwigdurende glimlach kenmerkt deze staat. Van dit lichaam wordt gezegd dat het zich bevindt in een geheime ruimte van ons hart,  rechts naast ons fysieke hart. Het heeft niets nodig om geluk voort te brengen aangezien geluk de natuurlijke zijnstoestand ervan is. De balans in de eerste vier lichamen wordt verfijnd tot voeding voor dit lichaam. Van nature is dit lichaam vreugdevol en oprecht, maar het is nog niet het laatste niveau.

Wie wij ten diepste zijn

Volgens de yoga filosofie ligt achter anandamaya kosha de waarheid verscholen van wie wij ten diepste zijn. Hatha yoga richt zich in eerste instantie op het verbinden van de eerste twee kosha’s met de bedoeling onze energie balans te optimaliseren. Dus gezonde voeding, een juiste instelling, regelmaat , ademhalingsoefeningen en yogahoudingen om hiermee de fysieke gezondheid sterker te maken. Als dat wordt bereikt wordt dit doorgegeven aan de onderliggende kosha’s en zal ook de geest tot rust komen. De gedachten verstillen en uiteindelijk komen we bij onze kern terecht. We beschikken over meer vitaliteit en zullen harmonieuzer in het leven staan.