ivexterm de 6 mg soolantra ivermectin cream 1 para que sirve how to say ivermectin acheter stromectol en ligne price of ivermectin in the philippines can ivermectin paste be used topically ivermectina preo ultrafarma kilox ivermectina
De vier wegen van yoga

Dit seizoen zijn de 7 spirituele wetten van yoga van Deepak Chopra de rode draad in de yogalessen. Maar voor we daaraan beginnen eerst een kleine samenvatting van de voorgaande seizoenen.

Yoga betekent ‘verbinding’. De vier wegen om de verbinding met jezelf, de ander, de omgeving en het hogere te herstellen worden beschreven in de Yogasoetra’s van Patanjali. Zij worden beschreven als de weg

  1. van het lichaam (Karma Yoga),
  2. van het denken (Jnana Yoga),
  3. van het hart (Bhakti Yoga) en
  4. van de verstilling (Raja Yoga).


Karma yoga

Bij Karma yoga gaat het erom dat je in je werk ernaar streeft het goede te doen. Je werkt met volledige inzet, zonder je druk te maken om persoonlijk gewin. Je werkt vanuit het besef dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan het grotere geheel, ook al lijkt dat steentje nog zo onbeduidend te zijn.

Bij Karma yoga ligt de nadruk op dienstbaarheid en een aandachtige, bewuste houding terwijl je doet wat je doet. Karma yoga werkt met de wet van oorzaak en gevolg. Aan elke actie is een reactie verbonden, op je lichaam, geest en bewustzijn. De uitkomst van een actie hangt af van zijn ethische waarde en van de intentie waarmee hij wordt uitgevoerd.

Jnana yoga

Jnana yoga (ook wel Gyana Yoga genoemd) , is het filosofische pad. De focus van dit pad ligt op het trainen van de vaardigheid om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Om zelfkennis te verwerven door middel van studie, oefening en ervaring. Door de beoefening van Jnana yoga leer je het verstand op de juiste manier te gebruiken.

Jnana yoga is de moeilijkste weg. Het vereist enorme wilskracht en intellect om je eigen aard te kunnen doorgronden. Om dit pad te kunnen volgen, is het eerst nodig om de drie andere wegen te beheersen. Het is geen methode waarbij we op zoek zijn naar rationele antwoorden op eeuwige vragen, maar wel een vorm van meditatie dat leidt tot zelfonderzoek en zelfrealisatie. Zonder onbaatzuchtigheid, liefde voor het hogere en kracht van lichaam en geest zal Jnana Yoga niet mogelijk zijn.

Bhakti yoga

Bhakti yoga is het pad van verering en liefde voor het hogere en de wereld: dieren, mensen, de hele natuur. De beoefening bestaat uit chanten en zingen van lofzangen als uiting van de liefde. Continue meditatie resulteert uiteindelijk in het verminderen van het ego van de beoefenaar. Onderdrukte emoties worden bevrijdt en de reininging van het innerlijke zelf vindt plaats.

Raja yoga

Raja yoga is het ‘koninklijke pad’ van yoga. Het wordt ook wel het achtvoudig pad genoemd (zie blogs van vorig seizoen). Raja yoga richt zich op de beheersing van de energieën van lichaam en geest. Het is het pad van zelfdiscipline en bestaat onder andere uit yogatechnieken zoals asanas, pranayama, en meditatie.Het uitvoeren van lichaams- en ademhalingsoefeningen wordt geacht slechts een onderdeel van raja-yoga te zijn. Het gaat er in deze yogavorm ook om dat je kritisch kijkt naar je doen en laten en dat je je geest leert te beheersen door meditatie.

Als je bovenstaande beschrijving leest, lijkt het misschien alsof de yogavormen afzonderlijk van elkaar beoefend worden. Dat is zeer zeker niet het geval. In de ideale situatie beoefent een yogi ze allemaal tegelijk. Wel is het zo dat je de nadruk kunt leggen op een bepaalde yogavorm, omdat deze het beste bij je past.

Hatha Yoga is een een vorm van Raja Yoga. Ontspanning en andere oefeningen zoals Yamas (beheersing), Niyamas (discipline), Asanas (houdingen), Pranayamas (ademhalingstechnieken), Dhyana (meditatie) en Samadhi worden gebruikt om controle te krijgen over het lichaam en de levenskracht Prana. Wanneer lichaam en energie onder controle zijn, komt meditatie vanzelfsprekend.

Uiteindelijk leiden alle vier de yogawegen tot hetzelfde, namelijk verlichting