Over chronisch hoesten

Over chronisch hoesten

Over chronisch hoesten

Bij de huisarts komen heel veel mensen met hoestklachten. Hoestklachten ten gevolge van een verkoudheid gaan meestal binnen twee of drie weken over. Klachten ten gevolge van een virus kunnen nog weleens zes weken duren. Maar als hoestklachten langer dan acht weken aanwezig zijn spreek je van chronische hoest.

Steeds meer (long-)artsen verwijzen naar de logopedische praktijk omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het SPEICH-C programma dat ik gebruik bij de behandeling van chronische hoestklachten goede resultaten boekt bij het oplossen van chronische hoestproblemen. Dit in tegenstelling tot vroeger toen chronische hoestklachten uitsluitend medisch behandeld werden.

Het SPEICH-C programma bestaat uit vier onderdelen: scholing, controletechnieken voor het hoesten, training stemhygiëne en psycho-educatie en counseling.

Scholing

In de behandeling geef ik uitleg over de functie en de gevolgen van het hoesten, schrapen of kuchen. Je krijgt inzicht in de negatieve gevolgen van deze gewoontes. Er is vaak weinig voordeel van het hoesten. Er is namelijk niet iets wat acuut uit de luchtweg verwijderd moet worden. Samen met de behandelend logopedist of ademtherapeut ga je op zoek naar de prikkels die het hoesten uitlokken en hoe je hier controle op kunt krijgen.

Controle technieken

Het tweede onderdeel richt zich op het leren onderdrukken van het hoesten. De drempel waarbij de hoestprikkel uitgelokt wordt ligt bij mensen met chronische hoestklachten lager dan bij mensen zonder hoestklachten. Je leert dus eerst om de drempel om te gaan hoesten te verhogen. Dit doe je door niet of anders te reageren op de hoestprikkel. Eerst breng je de hoest in kaart om vervolgens op een andere manier op de prikkel te reageren. Dit kun je doen door ‘afleiding’ zoals slikken terwijl je het hoesten onderdrukt, ademen met een ontspannen keel, ademen met een gecontroleerde hoest en ontspanning in het keelgebied. Deze technieken worden aangeleerd en geoefend in de logopedische behandeling of bij de ademtherapeut en worden vervolgens thuis geoefend. Op die manier kun je de nieuwe reactie op het hoesten in de dagelijkse situatie eigen maken.

Afleiding kun je bijvoorbeeld oefenen door vijf seconden te wachten en dan een slokje water, ijs of kauwgom te nemen. Slikken terwijl je het hoesten onderdrukt kun je oefenen door krachtig te slikken in combinatie met het voorover buigen van het hoofd en het tegen elkaar aandrukken van de handen.

Ademen met een ontspannen keel en ademen met een gecontroleerde hoest wordt geoefend met aandacht voor de buikademing en vermindering van de ademhaling onder de sleutelbeenderen waarbij de schouders omhoog gaan, het vermijden van spanning bij inademing en uitademing met stemloze klanken zoals ssss en fffff.

Ontspanning in het keelgebied kan worden bereikt door te oefenen met afwisseling van spanning en ontspanning in het keelgebied. Zodra je kunt ontspannen in het keelgebied wordt dit toegepast tijdens het ademen en daarna tijdens het stemgeven waarbij je begint met de klinkers en woorden die beginnen met een klinker.

Training stemhygiëne

Dit onderdeel richt zich op het verminderen van de prikkels in de keel die het hoesten uit kunnen lokken en het bevochtigen van het keelgebied. Je kunt hierbij denken aan het vermijden van roken en passief meeroken, het stimuleren van het ademen door de neus en het verminderen van het gebruik van koffie en alcohol. Als er sprake is van reflux, het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm, kun je kijken naar de keuze van voeding en het moment van eten en drinken. Bij het spreken dienen harde steminzetten vermeden te worden. Stomen en voldoende drinken helpt ook om de keel vochtig te houden.

Psycho-educatie en counseling

Je leert om op een andere manier te reageren op de prikkel dan door te hoesten. Samen bekijken we hoe je het hoesten kunt beheersen zonder dat het helemaal hoeft te verdwijnen.

Verloop van de behandeling

In de regel werken we een maand of drie met elkaar. In de periode zien we elkaar 4-6 keer. In de behandeling doen we oefeningen waar je vervolgens thuis mee aan de slag gaat. Na 3 keer bekijken we samen of de behandeling aanslaat en of en hoe we verder gaan.