Kinesiotaping

Kinesiotaping

Binnen de fysiotherapie wordt het kinesiotapen dat eind jaren zeventig werd ontwikkeld door de Japanse Chiro-factor Kenzo Kase inmiddels uitgebreid toegepast. De methode is echter nog vrij nieuw binnen de logopedie. Taping blijkt ook een goede ondersteuning binnen de logopedische behandeling.

Ik maak gebruik van de volgende tapingtechnieken:

Spiertechniek/ myofasciale techniek: De tape geeft een impuls aan de spieren om ze te ontspannen of juist aan te spannen, net wat nodig is.

Ligamenttechniek: zorgt voor drukvermindering bij pijnpunten

Fascie en/of correctie techniek: deze techniek heeft invloed op de bindweefsellagen. Middels een ‘jingling’ techniek worden de fascie in beweging gebracht. Deze techniek wordt gebruikt bij de neus- en voorhoofdsholtes, houding en facialis parese.

Cross tapes: rasterpleistertjes voor pijnpunten, triggerpoints. De tape is elektromagnetisch geladen waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

Klachten waarbij Kinesiotaping gebruikt kan worden:

Hypertonie in de spieren van en rond het strottenhoofd: gespannen stemgeving, gevoel van een brok in de keel, slikklachten

Kaakklachten: Spreken met een gespannen kaak

Afwijkende mondgewoonten: open mondgedrag, kwijlen

Houdingcorrectie, spanning in de schouders

Snurken