Chronisch hoesten

Chronisch hoesten

Bij de huisarts komen heel veel mensen met hoestklachten. Hoestklachten ten gevolge van een verkoudheid gaan meestal binnen twee of drie weken over. Klachten ten gevolge van een virus kunnen nog weleens zes weken duren. Maar als hoestklachten langer dan acht weken aanwezig zijn spreek je van chronische hoest.

Steeds meer (long-)artsen verwijzen naar de logopedische praktijk omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het SPEICH-C programma dat ik gebruik bij de behandeling van chronische hoestklachten goede resultaten boekt bij het oplossen van chronische hoestproblemen. Dit in tegenstelling tot vroeger toen chronische hoestklachten uitsluitend medisch behandeld werden.